Týdenní plán od 10. 5. do 14. 5.

Český jazyk

 • Skladba – věta hlavní a vedlejší str. 132-134
 • Skladba – rozvíjející větné členy str. 135-137
 • Procvičování pravopisných jevů

Český jazyk – sloh

 • Popis

Anglický jazyk

 • Family life – aktivity v rodině, rozhovor, přítomný čas průběhový

Matematika

 • Dělení a násobení desetinných čísel 10, 100 str. 30-31
 • Dělení a násobení desetinných čísel přirozeným číslem str. 33, 35-36
 • Geomertie: procvičování převodů jednotek obsahu,času, objemu, hmotnosti, délky

Vlastivěda

 • Čechy – opakovaní

Přírodověda

 • Nakloněná rovina str. 80-81

Pracovní činnosti

 • Význam ovoce ve výživě

Výtvarná výchova

 • Jak jsem prožil ráno

Hudební výchova

 • Stará archa
 • A. Dvořák
 • G dur

Tělesná výchova

 • Skok do výšky

Doplňující informace pro rodiče

Dne 19. 5. se budou konat konzultační třídní schůzky.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

 

Back To Top