Týdenní plán od 10. 5. do 14. 5. 2021

Český jazyk

 • Větné členy
 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Souvětí

Český jazyk – sloh

 • Psaní zpráv e-mailem

Anglický jazyk

 • Podle zadání

Matematika

 • Slovní úlohy na desetinná čísla
 • Vzájemná poloha dvou kružnic
 • Převody jednotek

Vlastivěda

 • Zlínský kraj, Jihomoravský kraj

Přírodověda

 • Péče o zdraví, první pomoc

Informatika

 • Malování, psaní Zav, e-mailové adresy

Pracovní činnosti

 • Příprava svačiny

Výtvarná výchova

 • Kamenné stavbičky

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

Výuka od pondělí 10. 5. vždy  od 8 hodin.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Jazyk český  Vlastivěda
Přírodověda
Back To Top