Týdenní plán od 3. 5. do 7. 5. 2021

Český jazyk

 • Spojovací výrazy mezi větami

Český jazyk – sloh

 • Popis jednoho dne

Anglický jazyk

 • Podle zadání

Matematika

 • Desetinná čísla – opakování
 • Jednotky obsahu
 • Geometrie – rýsování podle zadání

Vlastivěda

 • Zlínský kraj

Přírodověda

 • Rozmnožování

Informatika

 • Příprava miniprojektu

Pracovní činnosti

 • Rostliny a jejich pěstování – přísady

Výtvarná výchova

 • Figura, portrét – zaznamenání skutečnosti

Hudební výchova

 • nevyučuje se

Tělesná výchova

 • nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

Od 3. 5. prezenční výuka, v pondělí testování.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Jazyk český Přírodověda Vlastivěda
Zajímavé úlohy Skladba Lidské tělo Opakování

 

Back To Top