Týdenní plán od 17. 5. do 21. 5. 2021

Český jazyk

 • Větné členy
 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Neohebné slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Komunikace s e mailem

Anglický jazyk

 • Podle zadání

Matematika

 • Procvičování převodů jednotek
 • Slovní úlohy na desetinná čísla
 • Geo – vzájemná poloha dvou kružnic

Vlastivěda

 • Jihomoravský kraj
 • Orientace na mapě
 • Slepé mapy – pohoří, řeky, města

Přírodověda

 • Člověk a technika
 • Opakování  – téma Člověk a zdraví

Informatika

 • Psaní Zav
 • Zpracování textu, využití školního e mailu

Pracovní činnosti

 • Přísada – předpěstování dýní, fazolí a cuket

Výtvarná výchova

 • Sochařství – socha, plastika, sousoší

Hudební výchova

 • Poslech skladeb

Tělesná výchova

 • Podle počasí cvičení venku – přineste si cvičební úbor

Doplňující informace pro rodiče

Od pondělí 17. 5. se učíme podle rozvrhu, doplňte si sešity, pouzdra, nezapomeňte na přezůvky, roušky a svačinu. Do třídy můžete od 7. 15 hod.

Dodržujeme stále hygienická nařízení, vždy v pondělí se testujeme ve třídě.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Jazyk český Přírodověda Vlastivěda
Zajímavé úkoly Příslovce Člověk kvíz Pročíst mapu
Back To Top