Týdenní plán od 3. 5. do 7. 5. 2021

Český jazyk

 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Procvičování – koncovky podstatných jmen, VS, slovní druhy.

Český jazyk – sloh

 • Čtení ukázek

Anglický jazyk

 • Johnny is a postman

Matematika

 • Procvičování učiva zlomky
 • G: osová souměrnost, grafický součet úseček a násobek úseček

Vlastivěda

 • Husité
 • Ladislav Pohrobek, Jiří z Poděbrad

Přírodověda

 • Shrnutí ekosystému – referáty
 • Ekosystém rybník

Informatika

 • ZAV
 • Obrázek na PC

Pracovní činnosti

 • Výrobek z papíru

Výtvarná výchova

 • Přírodní objekty

Hudební výchova

 • Pochod a ukolébavka ( poslech)
 • C dur, délka not

Tělesná výchova

 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 • V týdnu od 3. 5.  do 7. 5. se učíme prezenčně, žáci si v pondělí donesou do školy všechny pomůcky (pracovní listy a Ps do Čj, M – věci na rýsování; kartičky v uzavíratelné složce, tabulku a folii).

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

M a ČJ VL a Př Různé
Zlomky

Zlomky – pexeso

Poznávání zlomků

Zlomky – roboti

Koncovky podstatných jmen

Podmět x přísudek

Podmět rodu ženského

Podmět rodu ženského a středního

 

 

Husitství

Husitské bouře

Opakování

Husité – video

Jiří z Poděbrad

Ekosystémy

 

Cyklista

Dopravní značky

Test

Back To Top