Týdenní plán od 10. 4. do 14. 4. 2023

Český jazyk

 • Skloňování číslovek
 • Věta jednoduchá a souvětí

Český jazyk – sloh

 • Plakát

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100
 • Násobení desetinných čísel přirozeným číslem
 • Jednotky obsahu – procvičování

Vlastivěda

 • Karlovarský kraj
 • Praha – významné památky

Přírodověda

 • Trávící soustava
 • Zdravá životospráva

Informatika

 • Scratch
 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Přesazování květin

Výtvarná výchova

 • Funkce barev – teplé a studené odstíny

Hudební výchova

 • Vlastnosti tónů (délka, výška …)

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Gymnastika

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top