Týdenní plán od 3. 4. do 7. 4. 2023

Český jazyk

 • Skloňování číslovek
 • Práce s textem – Velikonoce

Český jazyk – sloh

 • Nevyučuje se – velikonoční prázdniny

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100
 • Jednotky – procvičování

Vlastivěda

 • Středočeský kraj
 • Praha – významné památky

Přírodověda

 • Trávící soustava
 • Zdravá životospráva

Informatika

 • Scratch

Pracovní činnosti

 • Exkurze do kláštera

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se – velikonoční prázdniny

Hudební výchova

 • Nevyučuje se – velikonoční prázdniny

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Gymnastika

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve čtvrtek 6. 4. a v pátek 7. 4. jsou velikonoční prázdniny.
 2. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk

Matematika

Vlastivěda

Přírodověda

Číslovky Osová souměrnost – procvič Praha – prezentace Trávící soustava
Číslovky 2, 3, 4 – správný tvar Násobení desetinných čísel 10, 100, 1000 Praha – památky Trávící soustava 2
Číslovky – procvičuj 2 DČ – násobení – procvič Praha – poznáš památky? Trávící soustava – procvič
Urči druh číslovky DČ – správně nebo špatně? Středočeský kraj Zdravá výživa – prezentace
Číslovky dva, oba Sčítání a odč. zlomků – procvič Středočeský kraj – prezentace Zdravá výživa 2
Spojuj Zdravé nebo nezdravé?
Středočeský kraj – sl. mapa
Praha – České pexeso
Back To Top