Týdenní plán od 10. 12. do 14. 12.

Český jazyk

 • Procvičování hy, chy, ky
 • Souhláska tvrdá r, d
 • Učebnice str. 50 –  51

Čtení

 • Čítanka str. 54 – 57

Psaní

 • Písanka str. 25 – 27

Matematika

 • PS str. 7 – 8
 • Orientace na číselné ose 0 – 100
 • Ge – opakování učiva – obrazce, tělesa
 • Rýsování a měření úseček

Prvouka

 • Domov, hlavní město

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Kresba na výstavku

Hudební výchova

 • Procvičování písní na soutěž
 • Opakování koled

Tělesná výchova

 • Cvičení na lavičkách

Doplňující informace pro rodiče

Dejte dětem obálku nebo peněženku na papírové peníze do matematiky.

                                 Grčková L. tř. uč.

Back To Top