Týdenní plán od 17. 12. 2012

Český jazyk

 • Souhlásky tvrdé dy, ty, ny
 • Uč. str. 51 – 53
 • Diktát str. 51 /středa/

Čtení

 • Ilustrace, ilustrátor
 • Čít. str. 58 – 61

Psaní

 • Pís. str. 27 – 29

Matematika

 • PS str. 11 – 13

Prvouka

 • Proměny přírody v zimě, zimní sporty

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Malování barvami  – ilustrace

Hudební výchova

 • Koledy

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

V pátek si uděláme besídku, děti přinesou dárek pro kamaráda. Mohou si přínést nějakou hru nebo hračku.

Přeji Vám pěkné Vánoce a hodně radosti z dětí v příštím roce.

                            Grčková L. tř. uč.

Back To Top