Týdenní plán 3. 11. do 7. 11.

Český jazyk

 • Souhlásky tvrdé hy, chy, ky
 • Uč – str. 47 – 49
 • Opakování slov s ú, ů , u

Čtení

      Čítanka str. 52 – 55

Psaní

 • Písanka str. 21 – 23

Matematika

 • Opakování PS str. 30 – 31
 • PS / nový str. 5 – 6
 • Ge: Ps str. 4 geometrické tvary, čáry

Prvouka

 • Domov, místo, kde žijeme
 • Učebnice str. 30 – 31
 • PS str. 32 – 35

Pracovní vyučování

 • Práce s nůžkami – vystřihovánky

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření k vyprávění

Hudební výchova

 • Pantomima
 • Koledy

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

V úterý jedeme na plavání, děti potřebují jen pouzdro a nůžky.

V pátek máme v tělocvičně od 15,00 hod. pyžamový bál.

                             Grčková L. tř. uč.

Back To Top