Týdenní plán od 3. 11. do 7. 11. 2014

Čtení

 • Opakování slabik a slov s M, L, S
 • Slabiky s písmenem P
 • Spojování slov ve věty
 • Vyvození písmena T
 • Diktát slabik a slov
 • ŽA str. 17 – 19, PL, odkazy na plánu
 • Vyprávění pohádky podle obr. předlohy

Psaní

 • Dlouhé hlásky
 • Slabiky a slova s l
 • Diktát písmen
 • Číslice
 • Písanka 2. díl str. 5, 6, PL

Matematika

 • Číselná řada – první, druhý …
 • Sčítání a odčítání v oboru do 5
 • Slovní úlohy
 • PL, výukové programy, odkazy

Prvouka

 • Rodina – uč. str. 20, 21, PL

Pracovní vyučování

 • Modelování

Výtvarná výchova

 • Výrobky z plastů

Hudební výchova

 • Opakování písní
 • Ukolébavka

Tělesná výchova

 • Cvičení za doprovodu hudby
 • Kotoul vpřed

Doplňující informace pro rodiče

 1. Pravidelně s dětmi čtěte.
 2. Kontrolujte školní pomůcky – tužky, pastelky, obaly aj.
 3. Po dobu nepřítomnosti dítěte ve výuce se stavte do školy pro sešity, pracovní listy apod. Zameškané učivo s dítětem probírejte.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk  Matematika  Prvouka  Různé
Slabiky s P  Sčítáme do 5  Můj domov  Spočítej, kolik je…
Slova s P  Odčítáme do 5  Doma  Veverka
Věty  Sčítáme a odč. do 4  Zaměstnání  Ukolébavka
Písmeno T  Počítáme do 5    
Back To Top