Týdenní plán od 17. 10. do 21. 10. 2022

Český jazyk

 • Odvozování slov
 • Předpony s, z
 • Pravopis souhláskových skupin
 • Umělecký text

Český jazyk – sloh

 • Psaní pozdravu z výletu podle osnovy

Matematika

 • Písemné násobení 2, 3, 4 cif. činitelem
 • Jednotky času
 • Přímá úměrnost
 • Slovní úlohy
 • G – obvody obrazců

Vlastivěda

 • Revoluční rok 1848
 • Národní obrození

Přírodověda

 • Vesmír

Informatika

 • Psaní ZAV
 • Bobřík informatiky

Pracovní činnosti

 • Stavebnice

Výtvarná výchova

 • Exkurze Bellama

Hudební výchova

 • Nácvik písně
 • Základy hudební nauky

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky
 • Hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve čtvrtek 20. 10. jedeme na farmu Bellama.
 2. Sledujte zprávy na Edupage.

 

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top