Týdenní plán od 10. 10. do 14. 10. 2022

Český jazyk

 • Předpony, přípony
 • Pravopis souhláskových skupin
 • Koncovky v příponách

Český jazyk – sloh

 • Popis pracovního postupu  – osnova

Anglický jazyk

 • Dle vyučujícího

Matematika

 • Jednotky hmotnosti
 • Písemné násobení 2, 3, 4 cif. činitelem
 • Čtverec, obdélník – vlastnosti úhlopříček

Vlastivěda

 • Reformy
 • Národní obrození

Přírodověda

 • Neživá příroda
 • Energetické suroviny

Informatika

 • Popis činnosti

Pracovní činnosti

 • Dokončení koláže – káva

Výtvarná výchova

 • Vyjadřování morfologie při kresbě růstu rostlin a možnosti dotváření fantazií

Hudební výchova

 • Intonace 8. stupeň a spodní 5. stupeň
 • Karaoke

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky
 • Hod míčkem
 • Pohybové hry
matematika český jazyk
jednotky hmotnosti předpony s, z vz
převody předložky s, z
písemné násobení vyjmenovaná slova
Back To Top