Týdenní plán od 10. 10. do 14. 10. 2011

 • 5. A
 • 340× přečteno

Český jazyk

 • Odvozování předponami a příponami – učebnice str. 15-16
 • Procvičování pravopisu – pracovní sešit

Český jazyk – sloh

 • Popis pracovního postupu
 • Osnova

Anglický jazyk

 • Předložky IN,ON,UNDER
 • Přivlastňování MY,YOUR

Matematika

 • Přímá úměrnost
 • Řešení slovních úloh – prac. sešit

Informatika

 • Základní způsob komunikace
 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí PC – psaní ZAV

Vlastivěda

 • Kulturní život v 19. století

Přírodověda

 • Krytosemenné a nahosemenné rostliny

Pracovní činnosti

 • Prostorová práce

Výtvarná výchova

 • Nádoby – dokončení

Hudební výchova

 • Intonační cvičení
 • Nácvik nové písně

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky
 • Hod na cíl

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 10. 10. – dopravní hřiště Krnov.

Ve středu 12. 10. – koncert  – Hudba Afriky.

Sledujte přehled známek a ostatní informace na Elce.

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top