Týdenní plán od 10. 1. do 14. 1. 2022

Český jazyk

 • Pololetní písemná práce
 • Podmět a přísudek
 • Podstatná jména

Český jazyk – sloh

 • Dialog, anketa – chat, sociální sítě

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Počítání velkých čísel – dělení 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000
 • Sčítání a odčítání velkých čísel
 • Geo – pololetní písemná práce

Vlastivěda

 • Světadíly a oceány

Přírodověda

 • Obratlovci – shrnutí poznatků
 • Projekt  k tématu

Informatika

 • Psaní Zav

Pracovní činnosti

 • Práce k projektu

Výtvarná výchova

 • Řešení úkolů dekorativního charakteru v ploše

Hudební výchova

 • Doprovod písní na bobotubes
 • Opakování písní  a notové zápisy

Tělesná výchova

 • Míčové hry, hodnocení výkonů

Doplňující informace pro rodiče

Tento týden napíšeme pololetní písemné práce. Do pátku musí přinést souhlasy rodičů s návštěvou divadla v Opavě.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Jazyk český Vlastivěda Přírodověda
Zlomky Opakování Světadíly a oceány Podnebné pásy
Zaokrouhlování čísel Podstatná jména Nové učivo Opakování
Back To Top