Týdenní plán od 17. 1. do 21. 1. 2022

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u podstatných jmen

Český jazyk – sloh

 • Muzikál

Anglický jazyk

 • Opakování učiva

Matematika

 • Desetinná čísla
 • Dělení 1 000, 10 000, 100 000, 1000 000
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Evropa – poloha a podnebí
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Tropický pás – opakování
 • Subtropický pás

Informatika

 • Psaní Zav

Pracovní činnosti

 • Mozaika

Výtvarná výchova

 • Postava – zimní sporty

Hudební výchova

 • Muzikál Mrazík

Tělesná výchova

 • Míčové hry, cvičení se švihadly

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 17. 1. Divadlo v Opavě – muzikál Mrazík –  odjezd po 1. vyuč. hodině.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Jazyk český Počasí a podnebí Vlastivěda – procvičování
Dělení Podstatná jména procvičování Podnebí  Evropa – povrch
Desetinná čísla Koncovky podstatných jmen Podnebné pásy Evropa – vodstvo
Back To Top