Týdenní plán od 8. do 12. listopadu

Český jazyk

 • samohlásky krátké a dlouhé
 • psaní ú, ů
 • str. 38-40

Čtení

 • čtení s přednesem
 • str. 13-17

Psaní

 • velká psací písmena
 • str. 23-24

Matematika

 • opakování +, – do 20 s přechodem 10
 • str. 29-31, 5. díl str. 1-3

Prvouka

 • opakování (živočichové v lese, ptáci, ovoce a zelenina)
 • moje rodina
 • str. 24

Pracovní vyučování

 • práce s papírem – skládání, stříhání

Výtvarná výchova

 • teplé a studené barvy

Hudební výchova

 • hry na tělo – treskání, pleskání, luskání

Tělesná výchova

 • plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu jedeme plavat, pošlete děti včas. Odpoledne poroběhnou informativní třídní schůzky od 15.30 do 17.30 hod.

11. 11. proběhne další sběrový den – baterie, mobily, drobná elektrozařízení.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top