Týdenní plán od 1. 9. do 4. 9. 2015

Český jazyk

 • Opakování učiva z 1. ročníku

Čtení

 • Zjišťování čtenářských dovedností
 • Vypravování

Psaní

 • Opakování psacích písmen

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10
 • Slovní úlohy

Prvouka

 • Nevyučuje se

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Kresba

Hudební výchova

 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Seznámení s řádem tělocvičny
 • Pohybové a míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Zahájení školního roku v 7.45 – 8.30.
 2. Ve středu a čtvrtek budou mít děti zkrácené vyučování do 11.00.
 3. Ve středu ať si žáci přinesou pouzdro a sešity pro 2. třídu, cvičební úbor, ručník.
 4. Informace o dalších pomůckách a plaveckém výcviku uvedu na elce.
 5. Školní bufet bude v provozu až od 7. září.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk

Matematika

Prvouka

Najdi písmena Slovní úlohy Chování
Back To Top