Týdenní plán od 7. 9. do 11. 9. 2015

Český jazyk

 • Věta, slovo, počet slov ve větě
 • Učebnice str. 5 – 10, PL, odkazy na plánu

Čtení

 • Plynulé čtení s intonací
 • Čítanka oranžová str. 11 – 22, PL
 • Čtení vlastních knih

Psaní

 • Opakování velkých psacích písmen
 • Opis, přepis slov a vět

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10
 • Slovní úlohy
 • Vyvození sčítání do 20 s přechodem 10
 • G – geometrické tvary
 • Učebnice, PL, odkazy na plánu

Prvouka

 • Škola, školní řád
 • Pravidla a povinnosti
 • Důležitá telefonní čísla
 • Učebnice str. 4 – 6
 • Pracovní sešit 5 – 10

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Kresba – prázdniny

Hudební výchova

 • Stoupající a klesající melodie
 • Poslech Symfonie č. 6 Pastorální

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky
 • Pohybové hry
 • Turistika

Doplňující informace pro rodiče

 1. Úhrada 400 Kč na plavecký kurz – nejpozději do 11. 9. 2015.
 2. Děvčata musí mít plaveckou čepici, vhodnější jsou jednodílné plavky.
 3. Trénujte sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky – bez prstů.

 

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Ostatní
Věta Počítej s Mickey Mousem Ve škole Kočka leze dírou
Opis, přepis Hra Chování Červená karkulka
Slabiky Závody
Začátek a konec Přičítej
Přesmyčky
 
Back To Top