Týdenní plán od 22. 6. do 26. 6. 2015

Český jazyk

 • Opakování učiva, abeceda, adresa, pozdrav z prázdnin

Čtení

 • Čtení s porozuměním – vím, co čtu

Psaní

 • Dopisování v Písance

Matematika

 • Opakování násobení, dělení 2 – 5

Prvouka

 • Opakování probraného učiva

Pracovní vyučování

 • Úklid třídy

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k textům

Hudební výchova

 • Operka o 12 měsíčkách v MŠ

Tělesná výchova

 • Pobyt venku, vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí hrajeme naši operku pro děti z MŠ, potřebujeme kostýmy – děkuji.
 2. V úterý – hasiči (sportovní oblečení a obutí).
 3. Ve zbývajících dnech, pokud nám to počasí dovolí, budeme vždy po velké přestávce chodit ven, přesné informace budou vždy na ELCE (sportovní oblečení a obutí).
 4. V pátek (26. 6. )předávání vysvědčení (29. a 30. 6. je ředitelské volno).
 5. Připomnám 172,- Kč na pracovní sešity do 3. třídy + 25,- Kč na fotky.
 6. Na školní výlet se doplácí 41,- Kč.
 7. Platby za poškozené učebnice viz ELKA.
 8. Děti si budou do školy nosit pouzdra, písanku a matematiku č. 6.

Odkazy k procvičování učiva

Prvouka
Léto u vody

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top