Týdenní plán od 22. 6. do 26. 6. 2015

Český jazyk

 • Doplňovačky, opakování učiva

Český jazyk – sloh

 • Nevyučuje se

Anglický jazyk

 • Procvičování a opakování

Matematika

 • Celkové opakování a procvičování

Vlastivěda

 • Procvičování orientace na mapě
 • AZ kvíz, spojovačky

Přírodověda

 • Ochrana přírody, chráněná území ČR
 • Shrnutí a opakování učiva, AZ kvíz

Pracovní činnosti

 • Úklid třídy

Výtvarná výchova

 • Rozloučení s deváťáky

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Pobyt venku, sportovní a pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

1. V úterý 23. 6. přespíme ve škole, bližší informace napíši na Elku.

2. V pátek 26. 6. bude dětem rozdáno vysvědčení za 2. pol., končíme v 8.30 hod.

3. Všem dětem přeji sluníčkové prázdniny k načerpání sil do dalšího školního roku.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top