Týdenní plán od 1. 9. do 2. 9. 2016

 

Český jazyk

  • Počení o bezpečnosti

Český jazyk – sloh

  • Nevyučuje se

Anglický jazyk

  • Nevyučuje se

Matematika

  • Výdej učebnic

Vlastivěda

  • Nevyučuje se

Přírodověda

  • Nevyučuje se

Pracovní činnosti

  • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

  • Rozdělení sešitů dle předmětů

Hudební výchova

  • Nevyučuje se

Tělesná výchova

  • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

1. 9. přivítání s dětmi – ukončení 8,45 hod., obědy od 10,30 hod.

2. 9. zkrácené vyučování – ukončení 11,30 hod.

                               Grčková Ludmila, třídní učitelka

 

 

Back To Top