Týdenní plán od 1. 9. do 2. 9. 2016

 

Český jazyk

  • poučení o bezpečnosti

Český jazyk – sloh

  • nevyučuje se

Anglický jazyk

  • nevyučuje se

Matematika

  • výdej učebnic

Vlastivěda

  • nevyučuje se

Přírodověda

  • nevyučuje se

Pracovní činnosti

  • nevyučuje se

Výtvarná výchova

  • rozdělení sešitů dle předmětů

Hudební výchova

  • nevyučuje se

Tělesná výchova

  • nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

1. 9. ukončení v 8,30 hod. – obědy od 10,30 hod.

2. 9. zkrácené vyučování – 11,30 hod.

                             Grčková Ludmila, třídní učitelka

 

Back To Top