Poslední plán od 20. 6. do 30. 6. 2016

Český jazyk

 • Opakování a procvičování učiva, pracovní listy, zábavné úkoly

Čtení

 • Čtení úryvků z vybraných knih, texty na pracovních listech
 • Básničky, hádanky, rébusy

Psaní

 • Opis, přepis textů, písmen abecedy, pracovní listy na procvičování

Matematika

 • Opakování a procvičování učiva, pracovní listy, zábavné úkoly

Prvouka

 • Opakování a procvičování učiva, pracovní listy, rébusy, hádanky

Pracovní vyučování

 • Příprava učebnic k odevzdání (gumování, lepení), úklid třídy

Výtvarná výchova

 • Volné téma, úklid kufříků s pomůckami na výuku

Hudební výchova

 • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Celodenní vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 1. Úterý    21. 6. od 9 – 10 hod. program Naši dravci
 2. Čtvrtek 23. 6. – celodenní vycházka – Krtečkova studánka
 3. Středa  29. 6. – program – Rozloučení deváťáků
 4. Čtvrtek 30. 6. – Slavnostní ukončení školního roku – Vysvědčení
 5. Ve čtvrtek 23. 6. a v pondělí 27. 6. končí vyučování v 11:35 hod.

Všem dětem a jejich rodičům přeji krásné letní prázdniny plné sluníčka a pohody.

                     Ať jsou ty Vaše, co nejlepší. Hurá na prázdniny!

Irena Santariusová, třídní učitelka

 

Text

Back To Top