Týdenní plán od 1. 3. do 5. 3. 2021

Český jazyk

 • Předložky
 • Opakování – podstatná jména
 • Opakování – tvrdé a měkké souhlásky
 • Sloh – popis obrázku, zvířátka, hračky
 • Uč. str. 78-80

Čtení

 • Hlasité čtení se správnou intonací
 • čtení z vlastní knížky

Psaní

 • Opis, přepis slov. krátkých vět
 • Písanka str. 25-27

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes 10
 • Písemné +, – s přechodem přes 10
 • Příklady se závorkou, porovnávání čísel
 • G – měření a rýsování úseček

Prvouka

 • Volný čas a jeho využití
 • Povolání
 • Uč. str. 55-57

Pracovní vyučování

 • Stříhání tvarů – tulipán

Výtvarná výchova

 • Vyhledávání a výtvarné dotváření přírodnin

Hudební výchova

 • Houslový klíč, noty

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

 • Od 1. 3. opět distanční výuka, hodiny on-line budou probíhat jako minule, tj. každý den od 8.30 hod. s přestávkami 2 až 3 vyučovací hodiny
 • Děti budou také používat svůj EduPage, budu zadávat testíky na doplňování, procvičování učiva
 • Vypracované úkoly, prosím, posílejte opět na EduPage, e-mail katerina.vergu@zsma.cz nebo messenger

Kateřina Vergu, třídní učitelka

Čj M Prv
Předložky 1 Pětiminutovka Povolání
Doplňování i/y Seřaď čísla Povolání 2
Procvičuj +, – do 100 Křížovka
Malé x velké písmeno Pavučiny Čas
Najdi předložky
Najdi podstatná jména

 

 

Back To Top