Týdenní plán od 1. 3. do 5. 3. 2021

Český jazyk

 • Koncovky podstatných a přídavných jmen
 • Druhy zájmen

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Desetinná čísla – procvičování
 • Slovní úlohy
 • Ge – porovnávání úhlů, osa úhlů

Vlastivěda

 • Evropská unie
 • Sousední státy ČR

Přírodověda

 • CHráněná území ČR

Informatika

 • ZAV
koncovky přídavných jmen chráněná území ČR
přídavná jména Evropa – mapy
stupňování přídavných jmen Evropa – test
druhy zájmen zlomky a desetinná čísla
zájmena
Back To Top