Týdenní plán od 8. 3. do 12. 3. 2021

Český jazyk

 • Zájmena – opakování –  osobní, přivlastňovací
 • Zájmena ukazovací, tázací

Český jazyk – sloh

 • Sloh – zpráva z výletu

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Aritmetický průměr
 • Zlomky

Vlastivěda

 • Sousední státy ČR
 • Česká republika – Praha

Přírodověda

 • Vývoj člověka

Informatika

 • ZAV

Pracovní činnosti

 • Výrobek – dřevo, papír, látka
stavba kostry kostra člověka
druhy zájmen vývoj člověka – prezentace
písemné násobení Praha
písemné dělení
zlomky
Back To Top