Týdenní plán od 22. 2. do 26. 2. 2021

Český jazyk

  • Pravopis koncovek přídavných jmen
  • Přídavná jména přivlastňovací

Český jazyk – sloh

  • Popis osoby

Anglický jazyk

  • Popis činnosti

Matematika

  • Desetinná čísla – procvičování
  • Opakování – Vlastnosti trojúhelníku

Vlastivěda

  • Evropské státy a města

Přírodověda

  • Ochrana přírody, ekologie
  • Chráněná území ČR

Informatika

  • ZAV
matematika český jazyk vlastivěda přírodověda
zaokrouhlování desetinných čísel koncovky přídavných jmen státy Evropy rostliny a živočichové podnebných pásů
opakování jednotek hmotnosti přídavná jména přivlastňovací Evropa mapy chráněná území ČR
pravopis koncovek podstatných jmen
Back To Top