Týdenní plán od 1. 3. do 5. 3. 2010

Český jazyk

 • Opakujeme tvrdé a měkké souhlásky.
 • Vlastní jména zvířat, měst a vesnic.
 • Předložky.
 • Diktát zaměřený na vlastní jména.
 • Učebnice str. 75 až 78.

Čtení

 • Plynulé čtení s přednesem.
 • Čítanka str. 98 až 104.

Psaní

 • Opakování a procvičování písmen.
 • Písanka str. 15, 16.

Matematika

 • Procvičujeme sčítání s přechodem do 20.
 • Procvičujeme sčítání s přechodem do 100.
 • Odčítání s přechodem do 100.
 • Zápis slovních úloh.
 • Příklady se závorkami.
 • Písemné sčítání a odčítání.
 • PS str. 8, 9.

Prvouka

 • Minulost, současnost, budoucnost.
 • Práce a volný čas.
 • Učebnice str. 40, 41.

Pracovní vyučování

 • Samostatné vytváření a vystřižení různých tvarů.

Výtvarná výchova

 • Vyhledávání a výtvarné dotváření přírodnin na základě představ.

Hudební výchova

 • Taneční hry se zpěvem.

Tělesná výchova

 • Tance založené na chůzi a běhu.

Doplňující informace pro rodiče

V pátek si děti přinesou plochý kámen („placák “).

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top