Týdenní plán od 8. 3. do 12. 3. 2010

Český jazyk

 • Slovní druhy – podstatná jména, předložky.
 • Slovesa.
 • Učebnice str. 79 až 83.

Čtení

 • Výstavka oblíbených knih.
 • Čítanka str. 105 až 109.

Psaní

 • Psaní číslic, písmen.
 • Písanka str. 17, 18.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100.
 • Geometrie – rýsování a měření úseček.
 • PS str. 9 až 12.

Prvouka

 • Práce a volný čas.
 • Suroviny a výrobky.
 • Učebnice str. 42, PS str. 31, 32.

Pracovní vyučování

 • Porovnávání vlastností různých materiálů.

Výtvarná výchova

 • Hry s linií.

Hudební výchova

 • Vokální a instrumentální hry.

Tělesná výchova

 • Rytmus, tempo, melodie.

Doplňující informace pro rodiče

Děti si mohou přinést na výstavku svou oblíbenou knihu.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top