Týdenní plán od 22. 2. do 26. 2. 2010

Český jazyk

 • Opakujeme tvrdé a měkké souhlásky.
 • Trénujte diktát JČ str. 67, cv. 3.
 • Podstatná jména – vyhledávání v textu.
 • Vlastní jména osob, zvířat.
 • Učebnice str. 73 až 75.

Čtení

 • Báseň, verš a rým.
 • Mimočítanková četba.
 • Čítanka str. 96 až 100.

Psaní

 • Malá a velká písmena abecedy.
 • Písanka str. 13, 14.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu.
 • Matematický diktát.
 • Začneme sčítání do 100 s přechodem.
 • Rýsování úseček dané délky.
 • PS str. 6, 7.

Prvouka

 • Trénujeme poznávání a zakreslování hodin.
 • Kalendářní rok – procvičujeme měsíce, roční období.
 • Učebnice str. 36 až 39. PS str. 29, 30.

Pracovní vyučování

 • Práce s technickým materiálem – stavebnicí.

Výtvarná výchova

 • Při hře s linií zhušťování a zřeďování čar.

Hudební výchova

 • Noty.

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem nohama.

Doplňující informace pro rodiče

 

Uvidíme se 24. února v 15. 30 hod. v naší třídě na společné třídní schůzce.

23. února v 13. 30 hod. v multifunkčním centru proběhne recitační soutěž, zvu rodiče a příznivce poezie.

V pátek budeme stavět výrobky ze stavebnic, děti si mohou přinést svou vlastní.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top