Týdenní plán od 8. 12. do 12. 12. 2014

 

Čtení

 • Slova s předložkami
 • Slova se zavřenou slabikou, věty
 • Vyvození písmena K
 • Recitace
 • Slabikář, PL, odkazy na plánu

Psaní

 • Psací s, A, O, slabiky a slova
 • Číslice 7
 • Diktát naučených psacích písmen a slov

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 6
 • Sčítání do 7
 • Slovní úlohy
 • Porovnávání čísel, číselná osa
 • Základní geom. tvary
 • Uč. 1. a 2. díl , odkazy

Prvouka

 • Svátky a tradice
 • Uč. str. 32 – 35, PL, odkazy

Pracovní vyučování

 • Vánoční ozdoby

Výtvarná výchova

 • Ryba

Hudební výchova

 • Koledy a písně k pohádce
 • Doprovod na ON (2/4 a 3/4 takt)

Tělesná výchova

 • Míčové hry
 • Zásady 1. pomoci při drobných poraněních

Doplňující informace pro rodiče

 1. Denně s dětmi čtěte zadané nebo i rozšiřující texty.
 2. Neustále děti upozorňujte na správné sezení při psaní a čtení, kontrolujte úchop psací potřeby.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka   Různé
Slovní kopaná Počítáme do 6  Vánoce Vánoce, Vánoce
Čteme s porozuměním Rozklad 6  Zimní oblečení  Už jsou tady
Věty Porovnej  Zimní sport  
Písmeno D Číslo 7    
  Rozklad 7    
Back To Top