Týdenní plán od 1. 11. do 5. 11. 2021

Český jazyk

 • Dokončení spodoby vxf, zxs, žxš,
 • Recitace básní

Anglický jazyk

 • Halloween – slovní zásoba

Matematika

 • Procvičování násobilky 2 – 9
 • Násobení 10 a 0
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti
 • Rýsování polopřímek

Prvouka

 • Město x vesnice – opakování
 • Naše vlast – symboly a zákl. informace – opakování
 • Jsme Evropané

Pracovní činnosti

 • Halloween

Výtvarná výchova

 • Halloween

Hudební výchova

 • Hra na flétnu
 • Zpěv – Vyletěla holubička – kánon
 •  Ach synku – nácvik
 • Halloween

Tělesná výchova

 • Pohybové a závodivé hry
 • Kotoul vpřed, vzad

Doplňující informace pro rodiče

 1. Děti si na středu do VV přinesou větší zavařovací sklenici na lucernu.
 2. V pátek v 17 h u školy proběhne Halloween – viz web školy. Každý je srdečně vítán!

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Spodoba V x F Násobky 10 Znaky a symboly
Spodoba Z x S Matematická pětiminutovka na násobení a dělení ČR – video
Spodoba Ž x Š Hodnotící testík na násobilku ČR součást planety – video

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top