Týdenní plán od 25. 10. do 29. 10. 2021

Český jazyk

 • Spodoba uvnitř slov

Anglický jazyk

 • Barvy – opak.
 • Čísla – opak.
 • Slovní zásoba aktuální kapitoly
 • Halloween

Matematika

 • Násobení a dělení 8,9

Prvouka

 • Naše vlast – 28. 10. den vzniku ČR

Pracovní činnosti

 • nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • nevyučuje se

Hudební výchova

 • nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Plavání
 • Kotoul vzad

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 26. 10. jedeme plavat. Odjezd po 1. vyučovací hodině, návrat na poslední vyuč. hodinu. S sebou aktovku se šk. potřebami na tyto vyuč. hodiny (ČJ + PRV) + igelitovou tašku s plaváním.
 2. Ve středu 27. 10. a v pátek 29. 10. jsou podzimní prázdniny, ve středu 28. 10 je st. svátek.

Odkazy k procvičování učiva

ČJ M PRV HV
Spodoba – procvičuj Násobilka 8 Vznik Československa – video Ach synku, synku
Procvičování párových souhlásek Násobilka 9 Vznik ČR – video

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top