Týdenní plán od 25. 10. do 29. 10. 2010

Český jazyk

 • Abeceda
 • Párové souhlásky uvnitř slov – ž-š
 • Učebnice str. 28, 30

Čtení a psaní

 • Pověst – Bílá Opava
 • Písanka str. 15
 • Čítanka str. 42 až 44

Anglický jazyk

 • Halloween
 • Slovní zásoba

Matematika

 • Násobení a dělení 9
 • PS ze 2. třídy – dělení 9

Prvouka

 • PS str.17
 • Opakujte téma Naše vlast a Jsme Evropané

Pracovní činnosti

 • Podzimní prázdniny

Výtvarná výchova

 • Podzimní prázdniny

Hudební výchova

 • Dú Valaši

Tělesná výchova

 • Podzimní prázdniny

Doplňující informace pro rodiče

5. 11. 2010 přijede skupina Marbo, vybírám 30 korun.

Od středy 27. 10. 2010 začínají podzimní prázdniny, ve škole se sejdeme 1. 11. 2010.

Back To Top