Týdenní plán od 8. 10. do 12. 10.

Český jazyk

 • Věty tázací, rozkazovací, přací, oznamovací
 • Diktát a přepis vět
 • Učebnice str. 20 – 25

Čtení

 • Poslech pohádek, jejich reprodukce
 • Čítanka str. 26 – 29

Psaní

 • Písanka str. 8, 9

Matematika

 • Početní diktát
 • Slovní úlohy
 • PS str. 10 – 11

Prvouka

 • PS str. 14 – 20
 • Učebnice str. 10 – 15

Pracovní vyučování

 • Překládání a stříhání různých tvarů

Výtvarná výchova

 • Kresba pastelem

Hudební výchova

 • Doprovod písní na orffovy nástroje

Tělesná výchova

 • Plavání

 

 • Doplňující informace pro rodiče

V úterý máme plavání, děti si vezmou přezůvky, pouzdro, nůžky, nic víc nepotřebují.

Vybíráme 150,- na SRPDŠ.

                                            Grčková Ludmila, tř. uč.

Back To Top