Týdenní plán na 16. září do 20. září 2013

Čtení

 • Procvičujeme písmenka A, a, O, o, E, e.
 • Vymýšlíme slova, skládáme ze složek.
 • Vyvození U, u.
 • Živá abeceda str. 4-5.

Psaní

 • Uvolňovací cviky.
 • Dbáme na správný úchop a sezení.
 • Písanka str. 7-9.

Matematika

 • Číselná řada 1-5.
 • Skládáme čísla a tečky.
 • Doplňujeme a dokreslujeme počty předmětů.

Prvouka

 • Školní režim, návyky.
 • Povídáme si o škole.
 • Vybarvujeme v pracovním sešitě.

Pracovní vyučování

 • Hnětení, válení a stlačování.
 • Práce s modelovací hmotou.

Výtvarná výchova

 • Rozvíjeme smysl pro výtvarný rytmus.
 • Práce s barvičkami.
 • Barevná písmenka.

Hudební výchova

 • Když jsem já sloužil.
 • Tanečky.

Tělesná výchova

 • Základní pojmy spojené se základními polohami a pohyby.
 • Rozcvička.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Kontrolujte dětem věci v pouzdrech (ostrouhané pastelky).
 2. Prosím pomáhejte dětem gumovat malou fólii.
 3. Na pondělí potřebujeme malou krabičku na žetony. Kdo má v kufříku, nemusí nosit.
 4. Obalte všechny sešity, dokupte fólii na složky na písmena.
 5. Rozvrh hodin najdete zde.
 6. Od pondělí jedeme podle rozvrhu, končíme v 11.25 hodin kromě úterý, kdy máme 5 hodin a končíme v 12.10 hodin.
 7. Prosím pošlete po dětech ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny.
 8. Informace najdete na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA PRVOUKA
Hláska A Číselná řada Jsem školák
Hláska O Počítáme do tří Orientace řádek sloupec 
Hláska E Spočítej předměty  
Počet slabik ve slově Počítáme do pěti  
  Počítání do pěti  

 

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top