Týdenní plán na 3. 2. do 7. 2. 2014

Čtení

 • Čtení s porozuměním.
 • Vyvození písmene Č,č a B, b.
 • Slabikář str. 76-80.

Psaní

 • Procvičování písmen a slabik.
 • Písanka str. 12-16.

Matematika

 • Číselná řada do 9.
 • Sčítání a odčítání do 9.
 • Slovní úlohy, řetězce.
 • Počítání s penízky.
 • Pracovní sešit str. 19-21.

Prvouka

 • Člověk.
 • Části lidského těla.

Pracovní vyučování

 • Přední steh, papír.

Výtvarná výchova

 • Práce s ilustrací.

Hudební výchova

 • Hudební hádanky.

Tělesná výchova

 • Cvičení s těžkými míči.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Donést vyprané cvičební úbory.
 2. Zkontrolujte věci v pouzdře (tužky, fixy, mazátka).
 3. Trénujte počítání bez prstů do devíti.
 4. Informace a známky sledujte na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO S ÚSMĚVEM!!!

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Písmeno Č  Číslo 9 Lidské tělo 
Písmeno B  Sčítání a odčítání do 9 Čistota 
Pololetní čtení Matematické řetězce Škoda hrou
Luštěnky Piráti Kdo jsem 
Dokonči větu Sčítání na čas  

 

ANGLIČTINA PRO 4. ROČNÍK

Sloveso to be Where is it?
Zápor to be Budovy
There is, are The city 
There is, there are London pexeso 

 

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top