Týdenní plán na 10. 2. do 14. 2. 2014

Čtení

 • Plynulé čtení, dodržování interpunkce.
 • Čtení slov se dvěma souh. na začátku a uvnitř slova.
 • Vyvození Ž, ž.
 • Slabikář str. 80-84.

Psaní

 • Opisy a přepisy z tabule do sešitu.
 • Procvičování písmen a slabik.
 • Písanka str. 17-21.

Matematika

 • Číselná řada do 10.
 • Nácvik čísla 10.
 • Sčítání do 10.
 • Slovní úlohy  do sešitu (znázornění a výpočet).
 • Pracovní sešit str. 23-26.

Prvouka

 • Péče o zdraví.
 • Nemoc a úraz.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Práce s barvou.

Hudební výchova

 • Hry na tělo.

Tělesná výchova

 • Akrobatická cvičení.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Kontrolujte dětem věci v pouzdře (v kufrech jim chybí lepidla a nůžky).
 2. Na tento týden si mohou děti donést svoji knihu z knihovny.
 3. Trénujte počítání bez prstů, můžete využít cvičení v plánu na čas.
 4. Informace a známky sledujte na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO S ÚSMĚVEM!!!

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Písmeno B Piráti Lidské tělo
Písmeno Ž 

Sčítání na čas

Čistota
Luštěnky Pexeso sčítání  Kdo jsem
Slož zvířata  Puzzle  Nemoc a úraz 
Zvířata v lese  Slovní úlohy  Jsem nemocný 
Vyber slovo  Číselná řada do 10  

 

ANGLIČTINA PRO 4. ROČNÍK

Sloveso to be  Hobbies
Zápor to be Hobbies 2 
Průběhový čas  Hobbies 3
Věty průběh  London pexeso
Věty s obrázky   

 

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top