Týdenní plán na 27. 11. do 31. 1. 2014

Čtení

 • Plynulé a vázané čtení.
 • Čtení slov s předložkami.
 • Slabikář str. 72-75.

Psaní

 • Procvičování písmen, slabik a slov.
 • Opisy a přepisy.
 • Písanka str. 9-11.

Matematika

 • Číselná řada do 9.
 • Nácvik čísla 9.
 • Sčítání s devítkou, rozklady.
 • Slovní úlohy.
 • Pracovní sešit str. 16-18.

Prvouka

 • Projekt Město Albrechtice.
 • Důležitá telefonní čísla.

Pracovní vyučování

 • Domečky.

Výtvarná výchova

 • Můj dům.

Hudební výchova

 • Pohyb podle hudby vpřed a vzad.
 • Taneček Labada.

Tělesná výchova

 • Závodivé hry v družstvech.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve čtvrtek 30. 1. jedeme do kina. S sebou svačinu, pití a fólii, po příjezdu do školy se rozdává vysvědčení a jdeme na oběd.
 2. V pátek 31. 1. jsou jednodenní pololetní prázdniny.
 3. Trénujte počítání bez prstů, každý den čtěte.
 4. Informace a známky sledujte na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI  UČIVO S ÚSMĚVEM!!!

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Písmenko C, c Počítáme zpaměti do 8 Škoda hrou
Čtení slov Matematické řetězce Naše země -video
Pololetní čtení Kouzlíme Moje vlast
Co dělají děti? Piráti  
Věty s ou au Číslo 9  
Co je na obrázku? Sčítání a odčítání do 9  

 

ANGLIČTINA PRO 4. ROČNÍK

Sloveso to be Where is it?
Zápor to be Kdo jsem já?
There is, are Budovy
There is, there are  

 

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top