Týdenní plán na 20. 1. do 24. 1. 2014

Čtení

 • Čtení slov s předložkami.
 • Vázané spojování slabik v slova.
 • Vyvození C, c.
 • Slabikář str. 56-71.

Psaní

 • Opisy a přepisy z tabule.
 • Písanka str. 5-9.

Matematika

 • Číselná řada do 8.
 • Sčítání a odčítání do 8 (pamětné počítání, rozklady).
 • Slovní  úlohy.
 • Pracovní sešit str. 12-15.

Prvouka

 • Naš domov.
 • Telefonní čísla.
 • Návštěva městského úřadu.

Pracovní vyučování

 • Modelování.

Výtvarná výchova

 • Zvířátka v lese – tempery.

Hudební výchova

 • Deklamace říkadel.
 • Opakování písní – pěvecká soutěž.

Tělesná výchova

 • Rytmizovaný pohyb.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 22. ledna se konají třídní schůzky, sejdeme se v 15.30 v 1. B (dostaví se i pan Mičan a pohovoří o lyžařském výcviku).
 2. Pravidelně kontrolujte dětem věci (pouzdra, fólie, fixy na tabulku).
 3. Trénujte počítání do 8 bez prstů.
 4. Tento týden odpadá výuka výtvarky u pana Hrubého.
 5. Informace a známky sledujte na EL-CE

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO S ÚSMĚVEM!!!

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Písmenko C, c  Číslo 8 Moje vlast
Čteme slova Piráti Škoda hrou
Pololetní čtení Sčítáme do 8 Naše země -video 
Co dělají děti?  Počítáme zpaměti do 8   
Slova Matematické řetězce   
  Kouzlíme  

 

ANGLIČTINA PRO 4. ROČNÍK

Sloveso to be Budovy
Zápor to be Where is it?
Sloveso have got Budovy 2
Věty Kdo jsem já?

 

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top