Týdenní plán na 25. 3. do 29. 3. 2013

Český jazyk

 • Zájmena.
 • Procvičování přídavných jmen.
 • Učebnice str. 108-110.

Český jazyk – sloh

 • Vypravování.

Anglický jazyk

 • Our house.
 • There is, there are.
 • Pracovní sešit str. 46-47.
 • Slovíčka 5. B.
 • Učebnice str. 52.

Matematika

 • Aritmetický průměr.
 • Zlomky, desetinná čísla.
 • Učebnice str. 8-10.

Vlastivěda

 • Česká republika.

Přírodověda

 • Rozmnožovací soustava.
 • Učebnice str. 66-67.

Pracovní činnosti

 • Projekt Velikonoce.

Výtvarná výchova

 • Projekt Velikonoce.

Hudební výchova

 • Zhudebněná říkadla k Velikonocům.

Tělesná výchova

 • Pohybové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Posílejte zálohu 300 Kč na ubytování (výlet Praha).
 2. Vybírám 40 Kč – dílna p. Hrubého, práce s hlínou.
 3. Ve středu 27. 3. projektový den Velikonoce, donést vyfouknutá vajíčka, stužky, lepidlo, nůžky. Kluci budou s p. Handlířem plést pomlázku. Více informací na El-ce.
 4. Od 28. 3. do 1. 4 jsou velikonoční prázdniny.
 5. V úterý 2. 4. je ředitelské volno, ve škole se uvidíme ve středu 3. 4. 2013. 
 6. Informace a známky kontrolujte pravidelně na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Koncovky příd. jmen Zápis desetinných čísel Slovíčka 5. B
Určování příd. jmen Velká násobilka na čas Určování času
Diktáty na příd. jména Pexeso na zlomky Časování can
Zdvojené souhlásky Aritmetický průměr Věty s can
Zájmena se sluníčkem Procvičuj  Odpovědi s can
Zájmena Testy Dům slovíčka
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Co je uvnitř domu 
Močová soustava Hlavní města spojovačka There is, are
Rozmnožovací soustava Praha, čtení z mapy Otázky do a does
Člověk – kvíz Praha, co je na obrázku There is, are 2
  Videa o státech EU Nábytek

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

 

Back To Top