Týdenní plán na 18. 3. do 22. 3. 2013

Český jazyk

 • Přídavná jména přivlastňovací.
 • Koncovky přídavných jmen, jejich stupňování.
 • Učebnice str. 102-106.

Český jazyk – sloh

 • Reklama.

Anglický jazyk

 • Present simple.
 • Can, can´t.
 • Učebnice str. 50-51.
 • Slovíčka 5. A.
 • Pracovní sešit str. 44-45. 

Matematika

 • Desetinná čísla.
 • Zlomky.
 • Ge: kvádr, povrch kvádru.
 • Učebnice str. 3-6.

Vlastivěda

 • Sousední státy (Polsko a Slovensko).

Přírodověda

 • Cevní a vylučovací soustava.
 • Učebnice str. 62.

Pracovní činnosti

 • Bruslení.

Výtvarná výchova

 • Soustavy v těle člověka.

Hudební výchova

 • Utváření pohybové paměti.
 • Stupnice C-dur.

Tělesná výchova

 • Bruslení.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí odevzdáváme učebnice matematiky 2. díl.
 2. Nezapomeňte poslat po dětech přihlášku na výlet do Prahy.
 3. Ve středu 20. 3.  jedeme do Krnova bruslit a pak nás čeká návštěva knihovny, beseda Jules Verne. Informace zašlu El-kou. Odjez v 7.20 od školy, návrat do 12.45 hodin ke škole. S sebou batoh, brusle, přilbu, teplé oblečení, dvoje rukavice, svačinu, pití, zápisník, tužku, drobné na útratu. Vybírám 50 Kč na jízdné a vstupenku na bruslák.
 4. Příští týden půjdeme do dílny k p. Hrubému (práce s hlínou), vybírám 40 Kč.
 5. Informace a známky kontrolujte pravidelně na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Koncovky příd. jmen Zlomky – létající talíře Slovíčka 5. A
Koncovky příd. jmen Zlomky s panáčkem  Určování času
Určování příd. jmen Pexeso na zlomky Časování can
Stupňování příd. jmen Zápis desetinných čísel Doplň sloveso
Zdvojené souhlásky Velká násobilka na čas Otázky do a does
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Zápor don´t, doesn´t
Vylučovací soustava  Hlavní města spojovačka Věty s can
Dýchací soustava  Evropské státy Odpovědi s can

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top