Týdenní plán na 1. 4. do 5. 4. 2013

Český jazyk

 • Procvičování přídavných jmen.
 • Zájmena.
 • Učebnice str. 108-110.

Český jazyk – sloh

 • Klamavá reklama.

Anglický jazyk

 • Our house.
 • There is, there are.
 • Učebnice str. 52-53.
 • Pracovní sešit str. 46-47.
 • Slovíčka 5. B.

Matematika

 • Aritmetický průměr.
 • Zlomky.
 • Ge: porovnávání úhlů.
 • Učebnice str. 12-13.

Vlastivěda

 • Česká republika.
 • Praha.

Přírodověda

 • Dokončení rozmnožovací soustava.
 • Smyslová soustava.
 • Učebnice str. 64.

Pracovní činnosti

 • Péče o rostliny.

Výtvarná výchova

 • Funkce barev světlých a tmavých, teplých a studených k dotváření prostoru.

Hudební výchova

 • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Gymnastika.

Informatika

 • Kopírování a vkládání textu.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Návštěva dílny p. Hrubého (práce s hlínou). Noste 40 Kč.
 2. Posílejte zálohu 300 Kč na ubytování (výlet Praha).
 3. Zkontrolujte dětem věci v kufru, chybí nůžky, lepidla.
 4. Informace a známky kontrolujte pravidelně na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Koncovky příd. jmen Zápis desetinných čísel Slovíčka 5. B
Diktáty na příd. jména Převod zlomku  Dům slovíčka
Určování příd. jmen Porovnej zlomky  Co je uvnitř domu
Zájmena se sluníčkem  Zápis zlomku  There is, are
Druhy zájmen Zlomky a pizza Oběšenec pokoje
Zájmena Testy There is, are 2
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Nábytek
Rozmnožovací soustava Praha, čtení z mapy  
Smysly  Praha, co je na obrázku  
Člověk – kvíz Videa o státech EU  

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top