Týdenní plán na 24. 2. do 28. 2. 2014

Čtení

 • Výrazné čtení, dodržování interpunkce.
 • Čtení slov se dvěma souhl. uvnitř.
 • Slabikář str. 90-95.

Psaní

 • Opisy a přepisy z tabule a Slabikáře.
 • Písanka str. 26-30.

Matematika

 • Číselná řada do 10.
 • Sčítání a odčítání do 10.
 • Slovní úlohy – znázornění, výpočet a odpověď.
 • Pracovní sešit str. 30-32.

Prvouka

 • Nemoc, úraz, opakování.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Práce s barvou.

Hudební výchova

 • Deklamace říkadel.

Tělesná výchova

 • Cvičení s hudbou.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Kontrolujte dětem pravidelně věci v pouzdře.
 2. Dbejte na úpravu v sešitech (v písankách pozor na sklon písma, nepoužívejte zmizíky, sloupečky v matematických sešitech píšeme pod sebe).
 3. Trénujte počítání bez prstů.
 4. Informace a známky sledujte na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO S ÚSMĚVEM!!!

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Písmeno Ř Číselná řada do 10 Nemoc a úraz
Luštěnky + a – do 10 Jsem nemocný
Had

Sčítání na čas

 
Přesmyčky Pexeso sčítání  
  Piráti  
  Počítání s robotem  

 

ANGLIČTINA PRO 4. ROČNÍK

Sloveso to be

Sporty

Zápor to be

Hobbies

Věty s obrázky

Hobbies 2

 

 

 

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top