Týdenní plán na 17. 2. do 21. 2. 2014

Čtení

 • Výrazné čtení, plynulost a hlasitost.
 • Dodržování interpunkce.
 • Vyvození Ř, ř.
 • Slabikář str. 86-90

Psaní

 • Opakování malých a velkých psacích písmen.
 • Opisy a přepisy, diktáty.
 • Písanka str. 22-25.

Matematika

 • Číselná řada do 10.
 • Sčítání a odčítání do 10.
 • Skládání puzzle (příklady).
 • Pracovní sešit str. 27-30.

Prvouka

 • Nemoc a úraz.
 • Pracovní sešit str. 42-43.

Pracovní vyučování

 • Seznámení s textilem.

Výtvarná výchova

 • Ornamenty.

Hudební výchova

 • Deklamace říkadel.

Tělesná výchova

 • Cvičení s hudbou.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Do středy 19. 2. zaplaťte v kanceláři lyžařský výcvik. Veškeré infomace týkající se kurzu Vám zašlu EL-kou a seznam věcí po dětech. 
 2. Na tento týden si mohou děti opět donést svoji knihu z knihovny.
 3. Trénujte počítání bez prstů.
 4. Informace a známky sledujte na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO S ÚSMĚVEM!!!

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Písmeno Ž Číselná řada do 10 Nemoc a úraz
Písmeno Ř  + a – do 10  Jsem nemocný
Luštěnky

Sčítání na čas

 
Vyber slovo Pexeso sčítání  
Slož slova  Puzzle  
Přesmyčky Piráti  
Had Slovní úlohy  

 

ANGLIČTINA PRO 4. ROČNÍK

Sloveso to be Hobbies
Zápor to be Hobbies 2
Věty s obrázky  Hobbies 3
  Sporty 
   

 

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top