Týdenní plán na 3. 3. do 7. 3. 2014

Čtení

 • Procvičování vázaného čtení se dvěma souhl. uvnitř.
 • Vyvození G, g, F, f, Ch, ch.
 • Slabikář str. 97-101.

Psaní

 • Opakování písmen, slabik.
 • Opisy a přepisy.
 • Dokončení písanky 3. díl, pokračování 4. dílem.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 10.
 • Rozklady, slovní úlohy.
 • Číselná řada 11-20.
 • Pracovní sešit str. 2-3.

Prvouka

 • Správná výživa.
 • Sestavování jídelníčku.
 • Příprava pokrmu.
 • Stolování.

Pracovní vyučování

 • Textilní koláž.

Výtvarná výchova

 • Dokončení výkresu do soutěže.

Hudební výchova

 • Hudební hry a hádanky.

Tělesná výchova

 • Pohybové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pátek si s dětmi připravíme svačinku ve cvičné kuchyňce. Suroviny nakoupím. Děti si nemusí brát s sebou svačinu, jen pití a 2 papírové ubrousky.
 2. Neustále trénujte pamětné spoje do 10 zpaměti bez prstů, psací písmena, každý den čtěte.
 3. Od 10. 3. do 14. 3. mají děti jarní prádzniny.
 4. Informace a známky sledujte na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO S ÚSMĚVEM!!!

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Písmeno G 

Sčítání na čas

Výživa 
Písmeno F  Počítání s robotem Hrnečku vař 
Písmeno Ch  Pexeso Malý záchranář 
Přesmyčky Slovní úlohy   
Had Čísla do 20   
Testík na porozumění Sudoku  
  Vypočítej si obrázek  

 

ANGLIČTINA PRO 4. ROČNÍK

Sloveso to be

Povolání 

Zápor to be

Slovíčka 
Dny v týdnu Kde pracují?
Dny v týdnu  Povolání 

 

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top