Týdenní plán na 23. září do 27. září 2013

Čtení

 • Sluchová analýza Aa, Ee, Oo, Uu.
 • Skládání ze složek.
 • Vyvození Ii + dlouhé samohlásky.
 • Živá abeceda str. 7-9.

Psaní

 • Pokračování v uvolňování ruky.
 • Říkanky.
 • Uvolňovací cviky v písance str. 10-13.

Matematika

 • Číselná řada 1-5.
 • Dokreslování počtu, porovnávání.
 • Práce s číslicemi a tečkami.
 • Pracovní sešit str. 10-12.

Prvouka

 • Školní režim, pracovní návyky.
 • Cesta do školy.
 • Vycházka (pozorování dopravních značek).

Pracovní vyučování

 • Práce s plastelínou, válení, hnětení, stlačování.

Výtvarná výchova

 • Pozorování přírody a činnosti lidí.
 • Podzim, draci.

Hudební výchova

 • Rytmické hry.
 • Nácvik písně Zvonky.

Tělesná výchova

 • Závodivé hry.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Strouhejte každý den dětem pastelky v pouzdře.
 2. Posílejte peníze na SRPDŚ 150 Kč a ofocené kartičky zdravotní pojišťovny.
 3. Pokud bude tento týden pěkné počasí, podnikneme vycházku do přírody (vše napíšu na EL-KU).
 4. Rozvrh hodin najdete zde.
 5. Informace a zprávy najdete na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO S ÚSMĚVEM!!!!

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Počet slabik ve slově Spočítej předměty Jsem školák
Hláska E Číselná řada Orientace řádek sloupec
Hláska U Počítáme do pěti Dopravní značky
Hláska I Hrej domino Slušné chování
Samohlásky dlouhé a krátké    
Čtení písmen    

 

 

ANGLIČTINA PRO MODRÁSKY

Barvy  Čísla 1-20
Školní potřeby Písnička na abecedu
Oběšenec čísla  Spelování
Čísla  Abeceda

 

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top