Týdení plán od 25. 10. do 29. 10. 2021

Český jazyk

  • Slovní druhy
  • Opakování vyjmenovaných slov

Český jazyk – sloh

  • Nevyučuje se

Matematika

  • Čísla do 10 000
  • Slovní úlohy

Vlastivěda

  • Beseda k 28. říjnu

Přírodověda

  • Horniny a nerosty

Pracovní činnosti

  • Dlabání dýní

Výtvarná výchova

  • Nevyučuje se

Hudební výchova

  • Nevyučuje se

Tělesná výchova

  • Pohybové hry
český jazyk matematika
vyjmenovaná slova po B čísla do 10 000 únikovka
vyjmenovaná slova p L písemné dělení mozkovna https://decko.ceskatelevize.cz/hry/mozkovna
diktáty porovnej hudební perličky
numerace do 10 000
Back To Top