Týdení plán od 25. 10. do 29. 10. 2021

Český jazyk

 • Slovní druhy
 • Opakování vyjmenovaných slov

Český jazyk – sloh

 • Nevyučuje se

Matematika

 • Čísla do 10 000
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Beseda k 28. říjnu

Přírodověda

 • Horniny a nerosty

Pracovní činnosti

 • Dlabání dýní

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
český jazyk matematika
vyjmenovaná slova po B čísla do 10 000 únikovka
vyjmenovaná slova p L písemné dělení mozkovna https://decko.ceskatelevize.cz/hry/mozkovna
diktáty porovnej hudební perličky
numerace do 10 000
Back To Top