Týdenní plán od 7. 12. do 11. 12.

Český jazyk

 • podstatná jména rodu mužského str. 70-76
 • shoda přísudku s podmětem
 • slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • vypravování
 • osnova vypravování

Anglický jazyk

 • Kolik-How much?
 • My favourite pop group

Matematika

 • písemné dělení dvojciferným dělitelem
 • průměrná rychlost str. 14-19
 • geometrie: konstrukce obdélníku, čtverce, trojúhelníku

Vlastivěda

 • cesta ke svobodě
 • obnovení republiky str. 26-27

Přírodověda

 • gravitační síla str. 45-47
 • vesmír písemečka

Pracovní činnosti

 • kalendář
 • ozdoby na stromeček

Výtvarná výchova

 • zima

Hudební výchova

 • koledy

Tělesná výchova

 • šplh o tyči

Doplňující informace pro rodiče

 • návštěva planetária je přeložena na 18. prosince

 Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top